FILOZOFIE

Jsem s vámi celou cestu

Při spolupráci sázím na klienta jako individualitu a doporučení založených na důkazech, která zcela personalizuji. Jen tak je možné najít řešení, která jsou dlouhodobě udržitelná a přístupná všem. A právě udržitelnost a dlouhodobé zlepšení kvality života je mým hlavním zájmem.

Mezi mými klienty se najdou ale i ti, kteří vyžadují rychlá řešení pro specifické situace. Těmi jsou především sportovci, kteří svou stravu stejně jako trénink samotný přizpůsobují danému závodnímu období, či děti, jejichž strava má dynamiku stejně tak, jako jejich divoké a pestré dětství.

pexels-brennan-tolman-757056

Komplexnost

Máte-li pocit, že společně budeme řešit výhradně stravu, jste na omylu. Strava je součásti našeho každodenního života stejně tak jako spánek, pohyb, zaměstnání či rodina. Toto vše musí společně ladit, i proto budeme mimo jídlo hledat vaše správná řešení ve zmíněných oblastech.

pexels-fauxels-3184292

Společné cíle

Má očekávání se mohou lišit od těch vašich. V tomto okamžiku se můžeme rozejít nebo navzájem inspirovat, respektovat a najít společnou cestu.

pexels-cottonbro-5962123

Nezávislost

Budu vás učit samostatnosti. Tu si můžete dovolit, když své tělo poznáte. Budu tu ale vždy k dispozici, protože může kdykoliv nastat nová situace k řešení … a upřímně my všichni se učíme věčně.

Přejít nahoru